Účtovníctvo - Dane - Ekonomika je heslo našej spoločnosti.

Kolektív našej spoločnosti tvoria certifikované účtovníčky s praxou od troch do dvadsaťpäť rokov.
Cieľom našej spoločnosti je poskytovať čo najkvalitnejšie služby a zabezpečiť disktrétnosť pre našich klientov.

Hlavné oblasti pôsobenia:
  Ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo
  Spracovania účtovníctva - JÚ, PÚ
  Spracovania personálnej a mdzovej agendy
  Zakladanie spoločnosti
  Likvidácia spoločnosti
  Vypracovanie finančných - ekonomických analýz
  Zabezpečenie overenia účtovnej závierky auditorom